CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model studies with nanofabricated and traditional supported catalysts

Stefan Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 32 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: catalysis, PdO, hysteresis, model catalyst, nanofabrication, electron-beam litography, micro-reactorDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-05. Senast ändrad 2013-10-09.
CPL Pubid: 173019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur