CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies on continuous lean NOx reduction with hydrocarbons over dual pore size zeolite catalysts

Thomas Holma (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: zeolites, HC-SCR, dual pore system, ZSM-5, FER, MOR, NOx reduction, diesel exhaust, lean exhaustDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-05. Senast ändrad 2014-01-09.
CPL Pubid: 172987

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2002-09-24
Tid: 10:00
Lokal: KS 101