CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Arbitrary Road from Reality to Virtual Reality

Monica Billger (Sektionen för arkitektur) ; Beata Stahre (Sektionen för arkitektur) ; Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle)
Arquitectura 3000 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 17296

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)
Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


How to Convert Reality into Virtual Reality: Exploring Colour Appearance in Digital Models


Defining Reality in Virtual Reality: Exploring Visual Appearance and Spatial Experience Focusing on Colour