CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxidation and storage of NOx and SOx over platinum based catalysts

Jazaer Dawody (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - vi, 39 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: NOx storage and reduction catalysts, sulphur poisoning, NO oxidation, SO2 oxidation, metal oxide additives, pt precursors, zeta potential, BaCO3, Al2O3Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-05. Senast ändrad 2013-12-20.
CPL Pubid: 172959