CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric and thermal properties of ionic liquids for lithium-ion battery electrolytes

Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Maurizio Furlani (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; T.M.W.J. Bandara (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik)
AABC 2010 - Advanced Automotive Battery Conference (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

dvanced Automotive Battery Conference, AABC 2010;Orlando, FL;17 May 2010through21 May 2010Denna post skapades 2013-02-05.
CPL Pubid: 172957

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur