CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-temperature oxidation of methanol and CO over Pt/Al2O3 -Influence of Mg promotion and Pt distribution

Karl Arnby (Institutionen för material- och ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
2003.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-05.
CPL Pubid: 172951

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Influence of ammonia on CO and methanol oxidation over Pt/γ-Al2O3 catalysts modified by Mg


Investigation of Pt/γ-Al2O3 catalysts with locally high Pt concentrations for oxidation of CO at low temperatures


Examination

Datum: 2003-03-13
Tid: 10:00
Lokal: KB