CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue, Sleepiness and Sleep in Maritime Watch Systems: A Series of Simulator Studies

W. Van Leeuwen ; G. Kecklund ; A. Dahlgren ; Albert Kircher (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; M. Barnett ; T. Akerstedt
Sleep (0161-8105). Vol. 35 (2012), p. A203.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Denna post skapades 2013-02-05. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 172949

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)

Ämnesområden

Arbetslivsstudier

Chalmers infrastruktur