CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calculating Mapping Functions from the HIRLAM Numerical Weather Prediction Model

B. Stoyanov ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Lubomir Gradinarsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2004 General Meeting Proceedings, NASA/CP-2004-21225, eds. N.R. Vandenberg and K.D. Baver p. pp. 471-475. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 1729

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur