CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automation in Green Manufacturing

J. S. Li ; J. R. Morrison ; M. T. Zhang ; M. Nakano ; S. Biller ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Automation)
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (1545-5955). Vol. 10 (2013), 1, p. 1-4.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-04. Senast ändrad 2013-06-22.
CPL Pubid: 172871

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Produktion
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur