CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of well-defined titanium-coated topographical nanostructures on bone formation in vivo.

Ahmed Ballo ; Hossein Agheli (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Stefan Gustafsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; SuMo Biomaterials) ; Jukka Lausmaa ; Peter Thomsen ; Sarunas Petronis (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap ; Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
European Cells and Materials: 4th Annual Meeting, Scandinavian Society for Biomaterials, Fiskebäckskil. (14732262). Vol. 21 (2011), suppl. 1, p. 17-.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-02-04. Senast ändrad 2016-10-17.
CPL Pubid: 172857

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap (GU)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
SuMo Biomaterials
Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Klinisk medicin
Biomaterialvetenskap

Chalmers infrastruktur