CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SeMiFOT: The collection and analysis of subjective data

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 20 s.
[Rapport]

Nyckelord: Field operational test, subjective data, Forward Collision Warning, Adaptive Cruise ControlDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-01. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 172805

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur