CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Atmospheric Parameters Using a Ground Based GPS Network in North Europe

Borys Stoew (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
J. Meteorol. Soc. Japan Vol. 82 (2004), 1B, p. 587-596.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1728

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur