CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitektur som musikalisk scenografi : från klassiska konsertsalar till event-kulturens manifestationer

Catharina Dyrssen (Sektionen för arkitektur)
Bebyggelsehistorisk tidskrift Vol. vol 46 (2004), p. 21-34.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Musik, Konserthus, ArkitekturDenna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 17278

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur