CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use of Surfactants Self-assembly to Prepare Tailor-made Catalytic Materials

Jean-Christophe Béziat (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hanna Härelind Ingelsten (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och biovetenskap ; Institutionen för teknisk ytkemi) ; Neil Cruise (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk ytkemi) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk ytkemi) ; Qiu-Hong Hu (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Krister Holmberg (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och biovetenskap ; Institutionen för teknisk ytkemi)
Presented at the Gordon Research Conference on Catalysis in New London, New Hampshire, USA, June 20-25,1999 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 172768

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur