CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic Study of the Formation of Nano Sized Platinum Particles in Microemulsion

Hanna Härelind Ingelsten (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk ytkemi ; Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Rahul Bagwe ; Anders Palmqvist (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk ytkemi) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och biovetenskap ; Institutionen för teknisk ytkemi) ; Dinesh Shah
Presented at the 13th International Symposium on Surfactants in Solution (SIS-2000), Gainesville, Florida, USA, June 11-16, 2000 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 172766

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur