CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of the Support Acidity on the Continuous Reduction of NO over Pt/Aluminum Silicate Catalysts under Lean Conditions

Hanna Härelind Ingelsten (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk ytkemi ; Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk ytkemi) ; Erik Fridell (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Presented at Fundamental Aspects of Surface Science, San Feliu de Guixols, Spain, June 23-28, 2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 172763

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur