CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preparation of Pt/Al2O3 Catalysts Using Microemulsion Templates -Influence of Preparation Method and Type of Surfactant on the Deposition of Pt Nanoparticles on Alumina

Hanna Härelind Ingelsten (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och biovetenskap ; Institutionen för teknisk ytkemi) ; Kristina Bergkvist (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk ytkemi) ; Jean-Christophe Béziat (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Palmqvist (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk ytkemi) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och biovetenskap ; Institutionen för teknisk ytkemi)
Presented at the 5th European Congress on Catalysis, Limerick, Ireland, September 2-7, 2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 172762

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur