CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis of Pt Nanoparticles in Microemulsions and their Deposition on g -Al2O3

Anders Palmqvist (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk ytkemi) ; Kristina Bergkvist (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk ytkemi) ; Hanna Härelind Ingelsten (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk ytkemi ; Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Christer Svanberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Lena K. L. Falk (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och biovetenskap ; Institutionen för teknisk ytkemi)
Presented at the 15th Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS-2001, Coimbra, Portugal, September 16-21, 2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 172761

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur