CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Influence of Surface Acidity on the Catalytic Reduction of NO2 under Lean Conditions.

Hanna Härelind Ingelsten (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Åsa Hildesson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Erik Fridell (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi)
Presented at the 11th Nordic Symposium on Catalysis, Oulu, Finland, May 23-25, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 172757

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur