CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase Characterisation of Ag/α-Al2O3 using NO2 as probe molecule

Hanna Härelind Ingelsten (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Anders Hellman (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Henrik Grönbeck (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Presented at 5th International Conference on Environmental Catalysis (5ICEC), Belfast, Northern Ireland, August 31 – September 3, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-31. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 172748

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur