CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of Octane Selective Catalytic Reduction of NOx over Ag/Al2O3

Derek Creaser (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Hannes Kannisto (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Jonas Sjöblom (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Hanna Härelind Ingelsten (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Presented at the 13th Nordic Symposium on Catalysis, Göteborg, Sweden, October 5-7, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-31. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 172744

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur