CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduction of surface nitrates by hydrogen as a key step in H2 assisted HC-SCR over Ag-Al2O3

Hannes Kannisto (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Hanna Härelind Ingelsten (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Derek Creaser (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Presented at the 21st North American Catalysis Society Meeting (21th NAM), San Francisco, California, June 7-12, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 172717

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur