CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Urea-SCR for marine applications

Hanna Härelind (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Mathias Magnusson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; Hannes Kannisto (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Erik Fridell (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Presented at the 15th Nordic Symposium on Catalysis, Mariehamn, Åland, June 10-12, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-31. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 172696

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur