CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rethinking the MBA: A turn to the field within business education?

Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Journal of Business Anthropology (2245-4217). (2013)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-01-31. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 172695

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Företagsekonomi
Sociologi

Chalmers infrastruktur