CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement of the Dynamics of Exocytosis and Vesicle Retrieval at Cell Populations using a Quartz Crystal Microbalance

Ann-Sofie Cans ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik) ; Oleg Shupliakov ; Andrew G Ewing ; Peter S Eriksson ; Lennart Brodin ; Owe Orwar (Institutionen för fysikalisk kemi)
Analytical Chemistry (0003-2700). Vol. 73 (2001), p. 5805-5811.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-01-30. Senast ändrad 2015-02-26.
CPL Pubid: 172665

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för klinisk neurovetenskap (1991-2005)
Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Analytisk kemi

Chalmers infrastruktur