CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LOTUS: A Co-operation for low temperature urea-based selective catalytic reduction of NOx

Anders Palmqvist (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Edward Jobson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Lennart Andersson ; Roland Granbo ; Marcus Wenden ; Lucas Megas ; Patrick Nissius ; Andreas Wirtalla ; Gerhard Lepperhoff ; Phil Blakeman ; Thomas Ilkenhans ; Dennis Webster ; Gunnar Haeffler (Institutionen för experimentell fysik) ; Patrick Van de Voorde ; Peter Schmidt-Zhang ; Ulrich Guth ; Mikaela Wallin (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
SAE technical paper series (0148-7191). Vol. SP-1835 (2004), p. 691-702.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-30.
CPL Pubid: 172656

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)
Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur