CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reactivity of Pt/Ceria and Pt/Alumina planar model catalysts prepared by colloidal lithography

Lars Österlund (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; S. Kielbassa ; Christian Werdinius (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Catalysis (0021-9517). Vol. 215 (2003), p. 94-107.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-30.
CPL Pubid: 172634

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemisk fysik
Kinetik
Katalys

Chalmers infrastruktur