CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From the boiler-room To the board-room

Jan-Åke Granath (Institutionen för arkitektur)
Magasinet Fastighetssverige 2, (2005)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-03-23.
CPL Pubid: 17262

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur