CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design- and Construction Briefing

G Ang ; Inga Malmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Nina Ryd (Institutionen för arkitektur)
: Report on International workshop, Chalmers, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 17261

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur