CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning in Technology: A Design Theoretical Approach to Architecture Education

Jan-Åke Granath (Institutionen för arkitektur)
Technology Education in New Perspectives / Lindström, Lars (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-03-23.
CPL Pubid: 17260

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur