CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GPS Tomography Using Phase Observations

Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Lubomir Gradinarsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2004. IGARSS 04 Proceedings, 2004 IEEE International Vol. IV (2004), p. 2756-2759.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1726

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur