CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spatial Aspects of Academic Enterprise

Marie Strid (Institutionen för arkitektur)
Paper for the 13th Annual International Conference ?High Technology Small Firms Conference (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-03-23. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 17259

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Rum för Entreprenörskap. En studie av universitetsbaserade företagsinkubatorer i Västsverige.