CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How to facilitate university business incubators as entrepreneurial environments.- Lessons to learn from a study of a university business incubator

Marie Strid (Institutionen för arkitektur)
Paper for EFMC conference 2005, published in Facility Management Exhibition Europe, proceedings, (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-03-23. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 17258

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Rum för Entreprenörskap. En studie av universitetsbaserade företagsinkubatorer i Västsverige.