CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Possibilities of Ash Speciation with Synchrotron Based X-ray Absorption Spectroscopy (XAS)

Henric Lassesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning)
Proc of the 21st Int Conf on Fluidised Bed Combustion, Naples, June 2012 p. ID99. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-30. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172557

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning (2007-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Spektroskopi
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur