CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Potential metal resources in waste incineration ash deposits

J Krook ; N Svensson ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning)
SUM2012 SYMPOSIUM ON URBAN MINING, Old Monastery of Saint Augustine, Bergamo, Italy, 21-23 may 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-30. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172556

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning (2007-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Informatik, data- och systemvetenskap
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur