CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fly Ash Utilization for the Development of Low NO sub(x Bed Materials

Khanh-Quang Tran (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; P Kilpinen ; K Eraenen ; N Kumar ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; N Moreno ; X Querol
Open Fuels & Energy Science Journal (1876-973X). Vol. 2 (2009), p. 27-30.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-30. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172555

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Annan kemi

Chalmers infrastruktur