CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biomass retrieval of boreal forest for the satellite P-band synthetic-aperture radar BIOMASS

Lars M. H. Ulander (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Gustaf Sandberg (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Maciej J. Soja (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys)
Proc. RVK 2012, Stockholm, Sweden, 6 March 2012 p. 1 page. (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Biomass, boreal forest, P-band, synthetic aperture radarDenna post skapades 2013-01-30. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 172554

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Fjärranalysteknik
Skogsuppskattning och skogsindelning

Chalmers infrastruktur