CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A kinetic study of gaseous alkali capture by kaolin in the fixed bed reactor equipped with an alkali detector

Khanh-Quang Tran (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; K. Iisa ; Oliver Lindqvist (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Fuel (0016-2361). Vol. 84 (2005), 2-3, p. 169-175.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)
Institutionen för kemi (2001-2011)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Annan kemi

Chalmers infrastruktur