CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drying of granulated woos ash by flue gas from saw dust and natural gas combustion

Sirkku Holmberg ; T Claesson ; Abul Milh Miroslawa (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Resources, Conservation and Recycling (0921-3449). Vol. 38 (2003), p. 301-316.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172546

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geovetenskaper (GU)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur