CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Usability of facilities: Experiences and effects

Göran Lindahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Geir K Hansen ; Keith Alexander
Managing Organizational Ecologies - Space, Management and Organization. Routledge - Studies in innovation, organization and technology: New York (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2013-05-07.
CPL Pubid: 172545

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur