CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interdisciplinary Approaches, Obstacles and Possibilities – Experiences from Facilities Management Research

Göran Lindahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Suvi Nenonen
Proceedings 11th EuroFM Research Symposium. Copenhagen 22-25 May, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172544

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur