CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Release of salts from municipal solid waste combustion residues

Zareen Abbas ; A Partovi ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Waste Management (0956-053X). Vol. 23 (2003), 4, p. 291-305.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Annan kemi

Chalmers infrastruktur