CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

X-ray Fluorescence Tomography of Individual Waste Fly Ash Particles

B Golosio ; A Simionovici ; A Somogyi ; Caterina Camerani Pinzani (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Journal de Physique IV : Colloque (1155-4339). Vol. 104 (2003), p. 647-650.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172540

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Spektroskopi

Chalmers infrastruktur