CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direct determination of cadmium speciation in municipal solid waste fly ashes by synchrotron radiation induced is-X-ray fluorescence and µ-X-ray absorption spectroscopy

Caterina Camerani Pinzani (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; A Somogyi ; A Simionovici ; S Ansell ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Oliver Lindqvist (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Environmental Science and Technology (0013-936X). Vol. 36 (2002), 14, p. 3165-3169.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172538

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Spektroskopi

Chalmers infrastruktur