CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

USEframe - a Framework to understand and map usability research

Göran Lindahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Siri Blakstad ; Geir K Hansen ; Suvi Nenonen
Proceedings of the 6th Nordic conference on Construction Management and Economics (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172535

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur