CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gas quenching probe and field measurements of gaseous cadmium in a 12-MWth circulating fluidised bed boiler

Khanh-Quang Tran (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Abul Milh Miroslawa (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Fuel (0016-2361). Vol. 81 (2002), p. 1647-1654.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172532

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur