CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synchrotron radiation induced µ-X-ray fluorescence spectroscopy on municipal solid waste fly ashes

Caterina Camerani Pinzani (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Andrea Somogyi ; M. Drakopoulos ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Spectrochimica Acta Part B - Atomic Spectroscopy (0584-8547). Vol. 56 (2001), p. 1355-1365.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172530

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Spektroskopi
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur