CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Project Management - Wise after the event

Göran Lindahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Roine Leiringer (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Proceedings of the 6th Nordic Conference on Construction Management and Economics p. 11. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172529

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur