CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a better web forum interface – issues in a forum built for hosting online learning community

Thommy Eriksson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Maria Sundin
Netlearning (2004)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172527

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Pedagogik
Lärande
Information Technology

Chalmers infrastruktur