CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effect of Calcination on the Reactions of Ammonia over Different Carbonates and Limestones in Fluidized Bed Combustion Conditions

Abul Milh Miroslawa (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Energy & Fuels (0887-0624). Vol. 15 (2001), p. 874-880.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172526

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur